Provozní podmínky

 1. Tyto podmínky upravují podmínky užívání Internetových stránek jindriskajirakova.cz (dále jen "JindřiškaJiráková.cz") třetími osobami (dále jen "Podmínky").
 2. Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem JindřiškaJiráková.cz je osoba Jindřiška Jiráková, Czech Republic, (dále jen "Provozovatel") , která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.
 3. Jakékoliv užití JindřiškaJiráková.cz nebo jejich jakékoliv části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru JindřiškaJiráková.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv JindřiškaJiráková.cz a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu JindřiškaJiráková.cz.
 4. Na Stránkách JindřiškaJiráková.cz jsou společností Provozovatel oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez jejich předchozího písemného souhlasu JindřiškaJiráková.cz.
 5. Veškerý obsah JindřiškaJiráková.cz slouží pouze pro informaci. Obsah JindřiškaJiráková.cz byl získán ze zdrojů, které se považují za spolehlivé. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah JindřiškaJiráková.cz je průběžně obnovován a upravován. Informace neboo jiná sdělení uveřejněná na JindřiškaJiráková.cz musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na JindřiškaJiráková.cz.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu JindřiškaJiráková.cz.
 7. Každý Uživatel užívá JindřiškaJiráková.cz na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu JindřiškaJiráková.cz. Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním JindřiškaJiráková.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování JindřiškaJiráková.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na JindřiškaJiráková.cz. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na JindřiškaJiráková.cz.
 8. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím JindřiškaJiráková.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na JindřiškaJiráková.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.
 9. Na základě poskytnutých údajů může být Uživatel kontaktován společností Provozovatel za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že při registraci byly vyžadovány osobní údaje, řídí se režim nakládání s nimi platnou právní úpravou.
 10. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na JindřiškaJiráková.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit. Tyto Podmínky jsou platné od 1. 3. 2012
 11. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a nadále je nepoužívejte.

Copyright © 2012, Petr Hanyáš

Hledání na stránkách:

Poslední aktuality:

Fotečky 2. 4. 2015

Fotečky

Po delší době přidávám nové fotky, nové fotogalerie. Doufám, že vaše oko bude potěšeno. Krásné jarní dny, snad už bez sněhu, vaše  Jindřiška

» Celý text »

Nové fotky v galerii 2. 5. 2012

Nové fotky v galerii

Do fotogalerie byly přidány nové fotky, tak se na ně jukněte.

» Celý text »

Poslední záznamy z deníku:

Spuštění webových stránek 23. 4. 2012

Spuštění webových stránek

Dnes byly spuštěny webové stránky Jindřišky Jirákové. Naleznete zde fotografie, aktuality, zápisky z cest a mnoho dalšího.

» Celý text »

Česky

Jindřiška Jiráková - fotografka